Kruszywo – co to jest i do czego służy?

Kruszywo jest to materiał sypki pochodzenia naturalnego, mineralnego lub przemysłowego stosowany najczęściej do produkcji zapraw i betonów. Uwzględniając proces powstawania kruszyw można je podzielić na kruszywa naturalne i kruszywa sztuczne.

Kruszywa naturalne, inaczej mineralne, są kruszywami rozdrobnionymi w wyniku erozji skał lub uzyskane przez mechaniczne rozdrobnienie litych skał. Najczęściej pozyskiwane są z dna rzek i jezior lub kopalń żwiru i piasku. Natomiast kruszywa sztuczne są pozyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów zastosowanych w budowie, czyli z recyklingu. Bardzo szerokie zastosowanie kruszyw sprawia, że są one niezbędne we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, można zastosować nie tylko w budownictwie, ale także:

  • na zasypkę,
  • do podwyższania terenu,
  • pod kostkę brukową,
  • do stworzenia podjazdu,
  • do tworzenia warstw filtracyjnych,
  • jako składnik „suchego betonu”.

Spośród wyżej wymienionych kruszyw, można wybrać również ich grubość. Składy kruszywa oferują materiał gruby, drobny oraz mieszany. Wyróżniamy również kruszywa organiczne, czyli np. trociny, wióry. W naszym składzie kruszywa w Rybniku również można zaopatrzyć się w tego rodzaju materiały.

Call Now Button