Jak pozyskuję się Kamień drogowy

Kamień drogowy jest to materiał sypki, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Dzieli się go na materiał naturalny oraz sztuczny. Wykorzystywany jest do budowy ciągów komunikacyjnych, takich jak:

  •  chodniki, 
  •  drogi ekspresowe, 
  •   ścieżki rowerowe.

Kruszywo to pełni przede wszystkim rolę trwałego wypełniacza podłoża – wierzchnia warstwa pozostaje stabilna bez względu na warunki atmosferyczne oraz eksploatacyjne.

Kruszywo można podzielić wg pochodzenia oraz wielkość ziaren. W pierwszym przypadku jest to kruszywo naturalne, występujące w formie skał i minerałów, rozdrabniane najczęściej podczas procesu erozji lub mechanicznie. Zaliczamy do niego:

  • tłuczeń,
  • żwir,
  • grys,
  • kliniec.

Kruszywo sztuczne natomiast pozyskiwane jest na skutek przetwarzania produkcyjnych odpadów górniczych i hutniczych. Można je pozyskać np. poprzez obróbkę termiczną skał lub w procesie recyklingu. Kamień budowlany z naszego składu kruszywa w Rybniku również znajdzie wiele zastosowań, takich jak choćby budowa kostki brukowej na podwórku, czy ścieżki rowerowej prowadzącej pięknymi zakątkami Rybnika.

Call Now Button